Lions Club Grimbergen Noordrand

Vimukti
De Vimukti Special School in Zuid-Indische Kalamassery wil zijn beschermelingen, die o.a. lijden aan het syndroom van Down, autisme of gehoorstoornissen, een menswaardige toekomst bieden.
Fonds Dieter
Kansandere jongeren om na hun middelbare studies verder te studeren
Vrienden van t'Huizeke
De vereniging Vrienden van ‘t Huizeke overkoepelt een reïntegratie-project voor mensen die aan de zelfkant staan met alle aanpassingsproblemen van dien.
Kids for Uganda
"Kids for Uganda" zorgen voor onderwijs en een betere toekomst voor kinderen in Oeganda
Lentekind
school voor buitengewoon onderwijs in Lennik

 Activiteiten fundraising

 

De Lions Missie legt de basis voor onze activiteiten sinds 1917 :

 

To empower volunteers to serve their communities, meet humanitarian needs, encourage peace and promote international understanding through Lions clubs.”

 

“Een geest van verdraagzaamheid en verstandhouding onder de wereldbevolking scheppen en ontwikkelen. Burgerzin helpen bevorderen. Actief bijdragen tot morele, sociale en culturele vooruitgang van de gemeenschap.

 

Als vrijwilliger met bezieling en onbaatzuchtig dienstvaardig handelen.

 

De leden van Lions Clubs International verenigen door vriendschapsbanden en onderling begrip.”

 

 

 

Onze club zamelt sinds haar ontstaan fondsen in of zet middelen in om de grote en kleine noden in onze gemeenschap te helpen lenigen.

 

Dit betekent handen uit de mouwen steken om dit doel telkens te kunnen bereiken of te overstijgen.

 

Lions club Grimbergen zamelt jaarlijks fondsen in door twee activiteiten :

 

  • Kerstrestaurant         - zaterdagavond en zondagmiddag

  • Benefiet Concert       - voorjaar                  

 

 

Wij maken een bladzijde aan van de “geplande activiteiten” en van de “voorbije activiteiten”

 

Op de pagina “sociale doelen” vinden jullie een overzicht van de projecten, waar wij de ingezamelde fondsen integraal aan besteden.