Lions Club Grimbergen Noordrand

Vimukti
De Vimukti Special School in Zuid-Indische Kalamassery wil zijn beschermelingen, die o.a. lijden aan het syndroom van Down, autisme of gehoorstoornissen, een menswaardige toekomst bieden.
Vrienden van t'Huizeke
De vereniging Vrienden van ‘t Huizeke overkoepelt een reïntegratie-project voor mensen die aan de zelfkant staan met alle aanpassingsproblemen van dien.
Lentekind
school voor buitengewoon onderwijs in Lennik
Kids for Uganda
"Kids for Uganda" zorgen voor onderwijs en een betere toekomst voor kinderen in Oeganda
Fonds Dieter
Kansandere jongeren om na hun middelbare studies verder te studeren

Het Fonds Dieter is een steunfonds voor kansandere jongeren.  Het verleent steun aan studenten, die het door problematische familiesituaties moeilijk hebben om na de middelbare studies nog hogere studies aan te vatten of af te werken. Het Fonds helpt om hun droom waar te kunnen maken. Vooral jongeren uit de bijzondere jeugdzorg komen in aanmerking.

Achtergrond

De benaming “Fonds Dieter” is een blijvende herinnering aan Dieter Heremans. Dieter overleed in 1993 op achttienjarige leeftijd, na een moedige strijd tegen een slepende ziekte. Als student van het laatste humaniorajaar keek hij reeds vol verwachting uit naar de grote stap naar de universiteit. Met de oprichting van het Fonds wilden de stichtende leden ervoor zorgen dat die kans die hij niet meer heeft gekregen, niet onthouden wordt aan andere, weinig bevoorrechte, maar begaafde en gemotiveerde jongeren. 

De VZW Fonds Dieter werd opgericht door familieleden, klasgenoten van Dieter en vrienden van de familie.

Het Fonds werd opgericht in 1998 en heeft sindsdien reeds een 70-tal jongeren gesteund. 

Jaarlijks worden nu een 20-tal jongvolwassenen op deze wijze bijgestaan.

Het Fonds kan hiervoor rekenen op de inzet van talrijke vrijwilligers en op de financiële steun van vele sympathisanten, bedrijven en groepen.

Zo ontving het Fonds in 2010 een Special Award van de BNP Paribas Fortis Foundation.

fondsdieter1

Voor welke jongeren?
Focus
Voor jongeren van 18 jaar en ouder, die na het middelbaar onderwijs wensen verder te studeren

  • beschikken over beloftevolle capaciteiten,
  • maar door een moeilijke gezinssituatie (voornamelijk uit de Bijzondere Jeugdzorg) de nodige familiale steun en financiële middelen missen.


Grijpen deze jongeren de geboden kans?
Sinds de oprichting heeft het Fonds jongeren bijgestaan. Zij kozen heel uiteenlopende studierichtingen.
De overgrote meerderheid onder hen behaalde het einddiploma. Elk jaar neemt het aantal aanvragen en gesteunde jongeren toe. Deze jongeren
bevestigen telkens opnieuw dat de steun van het Fonds voor hen, en soms zelfs voor hun gezin van herkomst, hét verschil heeft gemaakt.


Kijk even op de website voor getuigenissen van jongeren, die het diploma behaald hebben.

Wie kan een aanvraag indienen?
De jongere zelf, samen met zijn/haar huidige of voormalige begeleid(st)er van een erkende dienst of onderwijsinstelling.Hoe een aanvraag indienen?


Deze aanvraag, waarvoor het aanvraagformulier
kan worden gedownload via de website, dient te worden gericht aan:
Koning Boudewijnstichting
Secretariaat van het Fonds Dieter tav Mevr S. Reyn
Brederodestraat 21
B-1000 Brussel
Tel: 02 549 61 56

Wij steunen het Fonds Dieter met een jaarlijkse financiële bijdrage.

 

link : www.fonds-dieter.be