Lions Club Grimbergen Noordrand

Kids for Uganda
"Kids for Uganda" zorgen voor onderwijs en een betere toekomst voor kinderen in Oeganda
Lentekind
school voor buitengewoon onderwijs in Lennik
Fonds Dieter
Kansandere jongeren om na hun middelbare studies verder te studeren
Vimukti
De Vimukti Special School in Zuid-Indische Kalamassery wil zijn beschermelingen, die o.a. lijden aan het syndroom van Down, autisme of gehoorstoornissen, een menswaardige toekomst bieden.
Vrienden van t'Huizeke
De vereniging Vrienden van ‘t Huizeke overkoepelt een reïntegratie-project voor mensen die aan de zelfkant staan met alle aanpassingsproblemen van dien.

Geschiedenis van het Huizeke

De geschiedenis van ‘t Huizeke begint in 1983.  Toen werd een vroeger pijpensteelfabriekje in het hartje van de Marollen omgebouwd tot een  gezellig ontmoetingshuis voor wijkbewoners. Het groeide vlug uit tot een   kleinschalig buurtwerk met christelijke inspiratie.

Dit bracht kansarmen uit de wijk bijeen rond allerlei activiteiten,  gaande van wekelijkse onthaalnamiddagen, maaltijden, uitstappen, tot dans- en   feestmomenten.                                                                       

De inrichting van het huis zorgde ervoor dat mensen zich vlug thuis   voelden:

een grote vogelkooi op de binnenkoer bracht meteen een prettige sfeer in   huis.

Wijkbewoners brachten foto’s, schilderijen,... mee als versiering.

Van bij het begin was dit een huis met een lage drempel: mensen kunnen er   even op adem komen bij een kop koffie en vinden er altijd een luisterend oor.

Geleidelijk structureerde de groep vrijwilligers zich en werd de vzw   “Vrienden van het Huizeke” opgericht, naast de reeds bestaande vzw “De Vrienden van de Oude Markt”  die   zich inzetten voor de belangen van de marktkramers op het Vossenplein en hun  sociale zetel eveneens hebben in ‘t Huizeke.      

Tegen het einde van de jaren ’80 werden we meer en meer geconfronteerd   met vragen naar goede en betaalbare huisvesting voor daklozen. Daarom werd in   1989 een huis in de buurt gehuurd en startte de vzw er een werking als   transithuis.

Dit eerste huis noemden we “Den 12”, omwille van het huisnummer en het   aantal mensen dat er kon wonen.

In de kerstperiode van 1992 dreigde “Den 12” te moeten sluiten. De   eigenaar had het huurcontract opgezegd en wou de woning verkopen. We hielden   een hongerstaking om te protesteren tegen deze situatie. Mede door de   belangstelling van de media  vonden we een Antwerpse koper die onze   doelstellingen genegen was. We konden ook rekenen op financiële steun van   veel gewone mensen, verenigingen en scholen, voor wie miserie niet ver van   hun bed bleef. Op die manier gaven ze vorm aan hun solidariteit. Vanuit deze   actie konden we zelf een huis in de wijk aankopen dat we renoveerden en “De   Sleutel” noemden. In dit huis hebben we 3 transitkamers voor een verblijf van   max 18 mnd, en 4 appartementen begeleid wonen voor thuislozen.

De actieve groep vrijwilligers wordt ondersteund door maatschappelijk werkers. Twee van hen begeleidenvooral de bewoners. Zij helpen hen hun sociaal   administratieve situatie in orde te brengen en ondersteunen hen bij het  zoeken naar werk, een opleiding, een woonst.

Door te groeien in zelfvertrouwen kunnen de bewoners er bouwen aan nieuwe   relaties en een betere toekomst. In het buurthuis, een Vereniging waar armen   het woord nemen, werken eveneens twee maatschappelijk werkers die zich vooral   op de kansarme buurtbewoners richten: doel is de kwaliteit van het leven van  de buurtbewoners te optimaliseren via allerlei activiteiten, projecten en   toeleiding tot bestaande organisaties, en daarnaast samen met hen  vanuit de praktijk signalen te geven naar de overheden met betrekking tot   armoedebestrijding.

Onder druk van de overheid sloten “Den 12” en   “De Sleutel” zich als onthaaltehuis aan bij een grotere organisatie, de vzw   Archipel (CAW). Hierin vinden we andere partners in het welzijnswerk. De   fusie werd voltooid op 1/1/1999. Er werd gekozen voor een organisatiemodel   waar iedere deelwerking zijn eigenheid behoudt. In de praktijk van het werk   verandert er dus niet zo veel. Intussen heeft zich wel al een nieuwe fusie   voltrokken: sinds 1/1/2014 vormen CAW Archipel en CAW Mozaïek samen het   nieuwe CAW Brussel.

Het buurthuis ’t Huizeke blijft zelfstandig   werken en wordt gesubsidieerd als Vereniging   waar Armen het Woord Nemen.

Het werd gerenoveerd en een achterzaal werd in   gebruik genomen. Er staat ook een grote keuken ter beschikking van bewoners   en wijkbewoners. “Kunst onder dak” is bedoeld om kansarme kunstenaars te   laten exposeren. Een nieuw project, « Onderwijs en armoede » ging   van start. Ouders met een laag inkomen en kinderen in het Brussels   Nederlandstalig onderwijs komen samen om ervaringen te delen en stappen te   ondernemen naar scholen en beleid, zodat ervaren problemen bespreekbaar   worden en er kan gezocht worden naar oplossingen.

In het kort :

In 1989 werd de vzw   opgericht onder de naam Vrienden van de Oude Markt

In 1991 werd, omwille van de   verwarring met Les Amis du vieux marché, de naam gewijzigd in Vrienden van   het Huizeke

In 1993 werd aan de statuten   een artikel toegevoegd met betrekking tot het ontstaan van Den 12 en De   Sleutel (= begin van thuislozenopvang)

In 2004 werd in de statuten   opgenomen dat we een Vwawn zijn.

 

SH100864

SH100904