Lions Club Grimbergen Noordrand

Vrienden van t'Huizeke
De vereniging Vrienden van ‘t Huizeke overkoepelt een reïntegratie-project voor mensen die aan de zelfkant staan met alle aanpassingsproblemen van dien.
Vimukti
De Vimukti Special School in Zuid-Indische Kalamassery wil zijn beschermelingen, die o.a. lijden aan het syndroom van Down, autisme of gehoorstoornissen, een menswaardige toekomst bieden.
Kids for Uganda
"Kids for Uganda" zorgen voor onderwijs en een betere toekomst voor kinderen in Oeganda
Lentekind
school voor buitengewoon onderwijs in Lennik
Fonds Dieter
Kansandere jongeren om na hun middelbare studies verder te studeren

 

KOWALSKI PENNING

 Achtergrond

De "Kowalski Penning" is een Zone project. Lions Club Grimbergen Noordrand vormt samen met vijf andere clubs een ZONE binnen de Lions Organisatie in België (Zone B 52). In 1999 heeft de Lions Club Wezembeek-Ruwendal een initiatief genomen om een uniek cluboverschrijdend project op te starten als eerbetoon aan een van hun leden Stanny Kowalski, die plots was overleden. Een nagedachtenis levendig houden aan een voorbeeldige Lion was het objectief.

Een reglement zet de lijnen uit voor het toekennen van de Penning.

Elke Club draagt jaarlijks bij en de Penning wordt om de twee jaar uitgereikt. De Penning werd voor de eerste keer uitgereikt in 2000.

Doelstelling

"De Penning wordt uitgereikt aan een persoon of een vereniging, al dan niet Lions lid, die een binding heeft met de zone 52 en die zich meer dan één jaar vrijwillig, actief en belangloos inzet ten voordele van een persoon of doelgroep binnen de eigen streek of erbuiten. Het project mag niet eerder gesteund zijn door de Club. De Club moet dus actief op zoek gaan naar nieuwe projecten (noden)  binnen de gemeenschap.

Resultaten
Onze Club is al meerdere keren laureaat geweest van de "Kowalski Penning" (zie pagina "historiek Kowalski Penning")