Lions Club Grimbergen Noordrand

Vrienden van t'Huizeke
De vereniging Vrienden van ‘t Huizeke overkoepelt een reïntegratie-project voor mensen die aan de zelfkant staan met alle aanpassingsproblemen van dien.
Lentekind
school voor buitengewoon onderwijs in Lennik
Vimukti
De Vimukti Special School in Zuid-Indische Kalamassery wil zijn beschermelingen, die o.a. lijden aan het syndroom van Down, autisme of gehoorstoornissen, een menswaardige toekomst bieden.
Kids for Uganda
"Kids for Uganda" zorgen voor onderwijs en een betere toekomst voor kinderen in Oeganda
Fonds Dieter
Kansandere jongeren om na hun middelbare studies verder te studeren

 

Mede dankzij de Kowalski penning zijn wij op zoek gegaan naar lokale projecten of projecten met een lokale verankering. Over de jaren heen kunnen wij terugblikken op een mooi parcours wat volledig ten goede komt aan de laureaten en de doelgroepen. 

Historiek projecten ingediend voor de Kowalski penning

Kowalski project juni 2001:   Groep van 20 vrijwilligers  1ste prijs

Twintig vrijwilligers zowel familie als buren organiseren een beurtrol om een vrouw met verlammingsverschijnselen dagelijks te bezoeken. De prijs verbonden aan de Kowalski penning diende om het ligcomfort van deze patiënte te verbeteren.  

Kowalski project juni 2002 : Opvang verstandelijk gehandicapte tijdens schoolvakantie

De gemeenten Grimbergen, Meise en Vilvoorde hebben sinds de zomer van 2001 aan verstandelijk gehandicapte of autistische kinderen de mogelijkheid geboden aan de "Speelpleinwerking" te participeren. Het betreft jonge kinderen dan wel oudere schoolgaande jongeren met een lichte of matige verstandelijke handicap, al of niet in combinatie met autisme of een Downsyndroom.

Kowalski project juni 2003 : Vriendenkring mindervaliden Strombeek-Bever 1ste prijs

Is een privé initiatief sinds 1972 met als doelstelling de sociale contacten en maatschappelijke integratie te optimaliseren van de minder validen van Strombeek-Bever. Dit doen ze door ontspanningsnamiddagen en uitstappen te organiseren.

Kowalski Project juni 2005:   Sint Egidiusgemeenschap van Brussel vzw     1ste prijs

Op dit ogenblik draait de werking van de Sint – Egidius gemeenschap van Brussel rond een beurtrol van een dertigtal vrijwilligers, die op donderdagavond in de eerste plaats voedsel dragen naar daklozen in Brussel centrum.

Kowalski Project juni 2006: Kids for Uganda – Zaventem V.Z.W.

Drijvende kracht achter de VZW. Kids for Uganda zijn Stef De Feyter en echtgenote

Hilde Walraevens. Tijdens een rondreis in Oeganda in 2001 werden Hilde en Stef geconfronteerd met de gevolgen van de burgeroorlog. Zij troffen er zeer veel weeskinderen en ex-kindsoldaten aan die volledig ontheemd waren. Opvang- mogelijkheden in weeshuizen zijn beperkt en bieden helemaal geen schoolse vorming. Vandaar dat het idee ontstond om een school en een ziekenhuis te renoveren.

Kowalski Project juni 2007 :Vrijwilligers en bestuur van de Katholieke Vereniging  

Zorg opvang gehandicapten binnen de gemeente Groot - Merchtem.

De vrijwilligers en het bestuur van deze vereniging ijveren voor:

-Verbetering van de materiële levensomstandigheden van gehandicapten

Kowalski Project juni 2008 : El Carmen Zuid – Chili    1ste prijs    

Drijvende krachten achter dit project zijn het echtpaar Viviane Massaer en Eddy Paulus

uit Beigem die het weeshuis Hogar Nuestra Sehora de la Paz, in El Carmen nieuw leven inbliezen grotendeels met eigen middelen maar ook door ter plaatse de handen uit de mouwen te steken. Inschakeling van gehandicapten in het maatschappelijk, economisch en cultureel leven.

Kowalski Project juni 2009 :   Fonds Dieter vzw

De oprichters Ria Van Elslande en Dirk Heremans zijn de drijvende krachten achter deze stichting met als doelstelling kansarme jongvolwassenen mogelijkheden te bieden om verder te studeren.

Kowalski Project juni 2011 :   Thuiswacht Grimbergen     1ste prijs

Thuiswacht is er in de eerste plaats om de mantelzorger te ondersteunen. Veel mantelzorgers zorgen dag en nacht voor hun zorgbehoevende partner, vader, moeder, … . Om dit vol te kunnen houden, hebben zij ook nood om er eens even tussenuit te kunnen. Door de thuisoppas kan de thuiswachter enkele uurtjes weg om bv. boodschappen te doen, naar de kapper te gaan. De thuiswachtvrijwilliger houdt de bejaarde gezelschap tijdens de afwezigheid van de mantelzorger.

Kowalski Penning juni 2013 :vzw Braille op blad   1ste prijs

Steven Bladt blind geboren in 1982, slaagde erin met hulp van zijn buur Jan Smeyers een methode te ontwikkelen om zijn cursussen lerarenopleiding naar brailleschrift om te zetten door de ziende tekst zodanig te structureren – te zeven – dat er principes te voorschijn kwamen die uitgeschreven werden in een 20 tal zeefregels. Die zeefregels worden nu algemeen aanvaard door de overheid zodat de communicatie tussen slechtzienden en de overheid bevorderd wordt.

 

kowalskiwinnaar

 

Op de foto ziet u de winnaar van de Kowalski Penning 2012-2013 "Braille op Blad"

"EEN INDIVIDU GAAT DE UITDAGING AAN. DE ZEEFREGELS EEN DOORBRAAK VOOR DE BLINDEN"

Meer info :

vzw Braille op blad, Eusel, 2, 1860 Meise

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Kowalski Penning juni 2015 : vzw Picaro (Pediatric International Catastrophe Aid and Releif Organisation) 3de Prijs

 Zij wil internationale humanitaire hulp aan kinderen bij rampen faciliteren en daarnaast constructieve hulp op middellange termijn onderbouwen aan projecten die het leven, de scholing en de gezondheid van kinderen verbeteren. De bezielers van Picaro – kinderarts Gerlant van Berlaer en hoofdverpleegkundige Dirk Danschutter op de eerste rij - hebben o.m. gewerkt in Indonesië (na de tsunami van 2005) waar een ziekenhuis van onder de modder werd gehaald. Bij de taifoon Haiyan in de Filippijnen, de Ebola-uitbraak, in Gaza… En in Haïti na de aardbeving waar schoolgebouwen werden heropgebouwd maar eerst in B-Fast verband 2400 kinderen werden verzorgd en 960 operaties uitgevoerd.

Kowalski Penning juni 2017 : Vluchtelingenwerk Grimbergen (2de prijs)

Meer dan 25 jaar zorgen voor onthaal van vluchtelingen in Grimbergen. Vrijwilligerswerk met een peter/meterschap per gezin om te helpen de voornaamste noden te lenigen en hen te ondersteunen bij een stapsgewijze integratie in de maatschappij (woning, scholing, begeleiding tot zelfstandigheid). Er zijn mooie voorbeelden van doorgroei tot hogere studies. De link naar integratie wordt hier duidelijk gelegd.

kowalski 2017

Op de foto de zonevoorzitter (links) de vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk en de voorzitter LC Grimbergen Noordrand (rechts)De cheque van 2.000 € werd overhandigd.