Lions Club Grimbergen Noordrand

Vrienden van t'Huizeke
De vereniging Vrienden van ‘t Huizeke overkoepelt een reïntegratie-project voor mensen die aan de zelfkant staan met alle aanpassingsproblemen van dien.
Fonds Dieter
Kansandere jongeren om na hun middelbare studies verder te studeren
Vimukti
De Vimukti Special School in Zuid-Indische Kalamassery wil zijn beschermelingen, die o.a. lijden aan het syndroom van Down, autisme of gehoorstoornissen, een menswaardige toekomst bieden.
Kids for Uganda
"Kids for Uganda" zorgen voor onderwijs en een betere toekomst voor kinderen in Oeganda
Lentekind
school voor buitengewoon onderwijs in Lennik

Toneelvoorstelling met een sociale inslag

In het kader van onze sciale doelen brengen wij ook toneelvoorstellingen, die een "sociaal" verhaal vertellen en aandacht hebben voor de noden binnen onze gemeenschap.

mei 2014

ANN (van en met Krisitien Hemmerechts en Marleen Merckx) over een ondraaglijk psychisch lijden door pijnlijke gezinssituaties, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.

november 2012

LEVEN IN EEN KRABBENMAND (monoloog door Marleen Merckx) over armoede, die te dikwijls leidt tot werkloosheid, uitsluiting, onderwijsschade en depressie.

Ann2014marleen2012