Lions Club Grimbergen Noordrand

Fonds Dieter
Kansandere jongeren om na hun middelbare studies verder te studeren
Kids for Uganda
"Kids for Uganda" zorgen voor onderwijs en een betere toekomst voor kinderen in Oeganda
Vrienden van t'Huizeke
De vereniging Vrienden van ‘t Huizeke overkoepelt een reïntegratie-project voor mensen die aan de zelfkant staan met alle aanpassingsproblemen van dien.
Lentekind
school voor buitengewoon onderwijs in Lennik
Vimukti
De Vimukti Special School in Zuid-Indische Kalamassery wil zijn beschermelingen, die o.a. lijden aan het syndroom van Down, autisme of gehoorstoornissen, een menswaardige toekomst bieden.

het huizeke 1Vrienden van het huizeke vzw

Het kernproject van onze sociale doelen ligt in de Brusselse Marollen. De vereniging Vrienden van ‘t Huizeke vzw wil een bijdrage leveren tot armoedebestrijding.

Zij betrekt mensen die in armoede leven bij het gehele maatschappelijk gebeuren, bevordert de zelfdredzaamheid van die mensen en streeft met hen naar meer kansen in de maatschappij.

De vzw overkoepelt een reïntegratie-project voor mensen die aan de zelfkant staan met alle aanpassingsproblemen van dien. Alleenstaanden en gezinnen kunnen er terecht voor professionele begeleiding en tijdelijke huisvesting.

In het buurthuis van de vzw op het Vossenplein nr 23 kan iedereen terecht. Er zijn eveneens twee appartementen voor tijdelijk verblijf "Den 12" en "De Sleutel".

Jaarlijks dragen wij meer dan 10.000 € bij om de ergste noden te helpen lenigen en die zijn er altijd.

Twee leden van Lions Club Grimbergen Noordrand zijn tevens bestuurslid van de vzw Vrienden van ‘t Huizeke waardoor de club ten volle betrokken is bij en inzicht heeft in de organisatie en de bestedingen.

Op 19 maart 2014 was er hoog bezoek van Koningin Mathilde

 het huizeke 2het huizeke 3

 

SH100864

www.vriendenvanhethuizeke.be

 

SH100897