Lions Club Grimbergen Noordrand

Lentekind
school voor buitengewoon onderwijs in Lennik
Vrienden van t'Huizeke
De vereniging Vrienden van ‘t Huizeke overkoepelt een reïntegratie-project voor mensen die aan de zelfkant staan met alle aanpassingsproblemen van dien.
Vimukti
De Vimukti Special School in Zuid-Indische Kalamassery wil zijn beschermelingen, die o.a. lijden aan het syndroom van Down, autisme of gehoorstoornissen, een menswaardige toekomst bieden.
Kids for Uganda
"Kids for Uganda" zorgen voor onderwijs en een betere toekomst voor kinderen in Oeganda
Fonds Dieter
Kansandere jongeren om na hun middelbare studies verder te studeren

Wie zijn wij

 

Lions Club Grimbergen Noordrand is een serviceclub.

Missie

De leuze “We Serve” betekent "zich inzetten voor het belang van de gemeenschap en de kansarmoede" en werd later uitgebreid met "ridders van de blindheid in de strijd tegen de duisternis".

Onze missie bestaat erin om materiele en financiële steun te verlenen aan medemensen met beperkingen (lichamelijk en geestelijk), aan (kans)armoede en aan andere maatschappelijke of persoonlijke behoeften in de ruimst mogelijke betekenis.

Wij zamelen hiervoor fondsen in via aktiviteiten en besteden die op een zeer gefundeerde manier aan (vaste of tijdelijke) projecten uit de eigen regio, aan derde wereld projecten, waar wij een eigen binding mee hebben of aan internationale projecten van Lions Clubs International Foundation.

Heel belangrijk hierbij is dat elke ingezamelde euro ook naar die goede doelen gaat. De leden van de Club zetten zich belangeloos in voor de werking en de ondersteuning.

Even belangrijk is dat wij de besteding van de fondsen opvolgen en onze leden zich persoonlijk inzetten in de werking van de doelgroepen, die wij steunen.

Historiek 

Lions Club Grimbergen werd opgericht in 1986.

Onze Club telt een twintingtal leden.

In 2014 werd beslist om de naam aan te passen tot Lions Club Grimbergen Noordrand. Wij willen ons actieterrein uitbreiden zonder afbreuk te doen aan onze historische verbondenheid met Grimbergen.

 

 

 

                

 

overons