Lions Club Grimbergen Noordrand

Kids for Uganda
"Kids for Uganda" zorgen voor onderwijs en een betere toekomst voor kinderen in Oeganda
Vrienden van t'Huizeke
De vereniging Vrienden van ‘t Huizeke overkoepelt een reïntegratie-project voor mensen die aan de zelfkant staan met alle aanpassingsproblemen van dien.
Vimukti
De Vimukti Special School in Zuid-Indische Kalamassery wil zijn beschermelingen, die o.a. lijden aan het syndroom van Down, autisme of gehoorstoornissen, een menswaardige toekomst bieden.
Fonds Dieter
Kansandere jongeren om na hun middelbare studies verder te studeren
Lentekind
school voor buitengewoon onderwijs in Lennik

JEUGDPROGRAMMA’S

Lions Clubs International heeft altijd al veel aandacht besteed aan de jongeren in de maatschappij. Zij zijn niet alleen een kwetsbare groep, maar zij zijn ook onze toekomst !

Lions Clubs International wil de opgroeiende jeugd alle kansen bieden om zich te kunnen ontplooien in een positieve omgeving, waarbij normen en waarden, creativiteit en verruiming centraal staan.

Om dit doel te kunnen bereiken werden programma’s gecreëerd en gaan wij gericht op zoek naar jongeren, die zich vrijwillig inzetten voor een betere maatschappij.

1.Vredesposter Tekenwedstrijd (kinderen 11-13 jaar)

WAT IS HET ?

De “Peace Poster Contest” is een tekenwedstrijd voor kinderen van 11 tot 13 jaar. Elke Lions club wereldwijd wordt uitgenodigd om deze wedstrijd te organiseren.

De doelgroepen hiervoor zijn jongerenverenigingen en scholen.

Het thema is altijd vredegericht. Het thema voor 2016-2017 is “Een feest voor de vrede”.

Scholen kunnen ook themalessen integreren in hun lespakketten als ondersteuning van deze vredesgedachte.

Er zijn prijzen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

De prijsuitreiking Nationaal gebeurt tijdens de Kids Day.

HELP ONS OM DEZE LOKALE TEKENTALENTEN te ontdekken.

Wij verzorgen logistieke ondersteuning voor de scholen, en leveren zelfs de tekenbladen.

Het is een mooie kans voor de scholen om zich te profileren en om hun eigen talenten te ontdekken en te promoten.

2.Young Ambassador (jongeren van 15-18 jaar)

DOELSTELLINGEN

Het vinden, aanmoedigen en belonen van jonge mensen die zich verdienstelijk maken binnen hun leefgemeenschap of school, die dit onbaatzuchtig doen en ook niet noodzakelijk de schijnwerper opzoeken.

Kandidaten kunnen dus gevonden worden in verschillende domeinen:

  • Werken met ouderen
  • Werken in de zorgsector
  • Werken binnen jeugdorganisaties of vrijwilligersorganisaties
  • Werken in scholen of actief zijn bezig met leerlingen of studiebegeleiding

Prijzen op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

HELP ONS DEZE ANONIEME JONGE AMBASSADEURS te ontdekken.

Wij begeleiden de praktische aanpak en de dossierafwerking.

 

3.Muziekwedstrijd (max 25 jaar)

DOELSTELLINGEN

Jonge zeer getalenteerde musici ontdekken en hen kansen bieden om door te groeien.

Per jaar wordt een instrument voorgesteld voor de wedstrijd met een preselectie via opgelegde werkstukken en een finale.

Prijzen op nationaal en Europees niveau.

Wij hebben reeds tweemaal laureaten van deze prestigieuze wedstrijd uitgenodigd. Zie onze pagina “podiumkansen jonge talenten”.

HELP ONS DE TALENTEN TE ONTDEKKEN

Meer info over de programma’s of over het reglement voor de kandidaten…

Contact via website “www.lionsgrimbergen.be” of via de leden

Info over Lions www.lionsinternational.be of www.lionsclubs.org