Lions Club Grimbergen Noordrand

Fonds Dieter
Kansandere jongeren om na hun middelbare studies verder te studeren
Vrienden van t'Huizeke
De vereniging Vrienden van ‘t Huizeke overkoepelt een reïntegratie-project voor mensen die aan de zelfkant staan met alle aanpassingsproblemen van dien.
Lentekind
school voor buitengewoon onderwijs in Lennik
Kids for Uganda
"Kids for Uganda" zorgen voor onderwijs en een betere toekomst voor kinderen in Oeganda
Vimukti
De Vimukti Special School in Zuid-Indische Kalamassery wil zijn beschermelingen, die o.a. lijden aan het syndroom van Down, autisme of gehoorstoornissen, een menswaardige toekomst bieden.

Lions Clubs International wordt 100 in 2017 

Gedurende bijna 100 jaar hebben Lions altijd al gedaan waar ze uitermate goed in zijn en dit is de noden in de maatschappij aanpakken en ze lenigen. In de loop van die jaren hebben zij op die manier miljoenen mensen geholpen en opnieuw hoop gebracht in hun leven. En nu geldt nog altijd het principe “als er noden zijn dan zijn er Lions”.

In de aanloop tot die historische verjaardag heeft Lions International daar nog een unieke en ingrijpende uitdaging aan toegevoegd.

Wereldwijd werd in 2014 de uitdaging aangegaan om service te verlenen aan 100 miljoen mensen tegen 2017.
Lions clubs zijn bekend om hun baanbrekend werk om het zicht te herstellen of te vrijwaren, maar wij doen eveneens doorgevoerde humanitaire acties, die een belangrijke impact hebben op de maatschappij.

De uitdaging is daarom opgedeeld naar onze vier voornaamste doelstellingen :

25 miljoen mensen helpen in de sector Jeugd

25 miljoen mensen helpen in de sector Zicht

25 miljoen mensen helpen in de sector Honger

25 miljoen mensen helpen in de sector Milieu

Elke Lions club wereldwijd kan een project of projecten opstarten in het kader van die uitdaging en hierover rapporteren.

De teller loopt nu al voor deze belangrijke uitdaging… maar het belangrijkst objectief blijft de noden binnen de maatschappij te lenigen.  De teller heeft sinds september 2016 de 100.000.000 overschreden... en wij gaan door.

 

100 1100 2100 3100 4

 

Historiek Lions Clubs International

Hoogtepunten

Ontstaan

De basis voor de Lions werd in 1917 gelegd door de 38-jarige zakenman Melvin Jones uit Chicago. Hij was er secretaris van een Business Circle.

Hij stelde zich de vraag :

"What if these men," Melvin Jones asked, "who are successful because of their drive, intelligence and ambition, were to put their talents to work improving their communities?"

Hij enthousiasmeerde de leden van zijn business club om hun talenten ook in te zetten om de samenleving te verbeteren. Die oproep vond in meer plaatsen gehoor, wat leidde tot de oprichting van de Association of Lions Clubs op 7 juni 1917 in Chicago.
Ook in Canada werd dit initiatief gevolgd, zodat in 1920 Lions Clubs International kon worden opgericht. Mexico volgde in 1927. In de jaren 1950 en 1960 groeide de organisatie gestaag, met nieuwe clubs in Europa, Azië en Afrika.

De Belgische Lions Club werd opgericht in 1952.

Strijd tegen blindheid

In 1925 sprak Helen Keller de Lions toe op hun Internationale Conventie in Cedar Point, Ohio, USA, en daagde de Lions uit "ridders van de blinden in de kruistocht tegen de duisternis” te worden.

Sindsdien is de hulp aan blinden en slechtzienden één van de speerpunten van Lions wereldwijd.

Lions en de VN

Lions Clubs International heeft een duurzame relatie met de Verenigde Naties.

We waren in 1945 een van de eerste niet-gouvernementele organisaties die werden uitgenodigd om te helpen bij het opstellen van het Handvest van de Verenigde Naties. Sindsdien werken Lions samen met de VN.

Lions Clubs International Foundation

In 1968 is de goede-doelen-stichting van de Lions opgericht. Lions Clubs International Foundation helpt Lions met wereldwijde en grootschalige lokale humanitaire projecten. 
De internationale hulp loopt altijd van Lions naar Lions. Alle Lions werken vrijwillig. Voor de dekking van noodzakelijke kosten wordt altijd sponsoring gezocht. Elke Euro die voor het goede doel bestemd is komt dan ook gegarandeerd bij dat goede doel terecht.

Sight First

In 1990 zijn alle activiteiten van Lions gebundeld in het programma “Sight First”. Sindsdien hebben Lions hebben ruim $ 346.000.000 voor dit initiatief opgebracht en besteed. Sight First richt zich in ontwikkelingslanden op de preventie van factoren die blindheid veroorzaken en op het herstel van het zicht van patiënten die te genezen zijn.

 

 ****************************************

Als aanloop tot de 100ste verjaardag van Lions Clubs Internationaal, werd in Brussel onze "nationale figuur" Manneken Pis even officieel aangekleed met een "Lions tenue". Het pak maakt nu deel uit van de "eeuwige" collectie. 

 manneke pis

 ******************************