Lions Club Grimbergen Noordrand

Fonds Dieter
Kansandere jongeren om na hun middelbare studies verder te studeren
Vrienden van t'Huizeke
De vereniging Vrienden van ‘t Huizeke overkoepelt een reïntegratie-project voor mensen die aan de zelfkant staan met alle aanpassingsproblemen van dien.
Vimukti
De Vimukti Special School in Zuid-Indische Kalamassery wil zijn beschermelingen, die o.a. lijden aan het syndroom van Down, autisme of gehoorstoornissen, een menswaardige toekomst bieden.
Lentekind
school voor buitengewoon onderwijs in Lennik
Kids for Uganda
"Kids for Uganda" zorgen voor onderwijs en een betere toekomst voor kinderen in Oeganda

 

Lions Nationale structuur

Officiële benaming binnen de Internationale Lions OrganisatieMD112 Country Map

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 112 Belgium

De MD organisatie bestaat uit 4 Districten

Ledenaantal per District

MD112 : 286 clubs (7590 Lions)
112 A : 54 clubs (1943 Lions)
112 B : 71 clubs (1954 Lions)
112 C : 61 clubs (1215 Lions)
112 D : 100 clubs (2478 Lions)

Elk District bestaat uit een aantal ZONES en GEWESTEN

Bestuur

Het Multiple District 112 Belgium wordt bestuurd door de Raad van Gouverneurs (één per District), onder het voorzitterschap van de Council Chairperson, bijgestaan door een Secretaris-Generaal, een adjunct-Secretaris-Generaal en een Algemeen Penningmeester-Generaal. De Districten worden bestuurd door een Gouverneur.

Er zijn tal van commissies werkzaam met elk hun eigen structuur (maar meestal ook met een verankering per District)

Verkiezingen

De functies van Gouverneur en Council Chairperson zijn jaarlijks verkiesbaar tijdens de Conventies (Nationaal of District)

Continuïteit

Om de continuïteit van de Vereniging op langere termijn te bewaken worden voor de functies Gouverneur en Council Chairperson een eerste en een tweede Vicevoorzitter verkozen. Zij worden dus lang en actief betrokken bij de werking en het pad naar de effectieve invulling van de functie wordt op die manier geëffend.

Voor details of meer informatie verwijzen wij naar de website www.lionsinternational.be

 

MARC DECOENE VOOR GOUVERNEUR

In mei 2016 heeft onze Club Marce Decoene voorgedragen als kandidaat tweede Vicegouverneur voor Lions District B. Hij werd met een overgrote meerderheid verkozen en zal zijn functie opnemen in het werkjaar 2018-2019.

Op de foto van de officiële voorstelling :

vlnr : Lieve de echtgenote van Marc, Ferdy Libert als peter, Marc Decoene en Walter Van Roosbroeck, voorzitter van onze Club

 

 

 marc gouv

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

MARC DECOENE GOUVERNEUR

Onze clubgenoot Marc Decoene is de nieuwe gouverneur van District 112B. Het verenigt de clubs van Vlaams Brabant, Antwerpen en Limburg. Marc staat hier bij de voorstelling van de nieuwe gouverneurs tijdens de Nationale Conventie in Brugge, tussen zijn Belgische collega’s (tweede van rechts – op het scherm bovenaan is hij tweede van links). Het werkingsjaar voor Lions Clubs International is gestart op 1 juli.

LC Grimbergen Noordrand is trots op haar tweede gouverneur in haar 30-jarig bestaan, na Ferdy Libert in 1995-1996.

 

marc 2018 2

 

Foto officiële aanstelling tijdens de 72ste Nationale Conventie  - mei 2018